Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Telefony alarmowe

 • Policja, ul. Kopernika 2,
  tel. 997, 112

 • Pogotowie Ratunkowe, ul. Gryfa Pomorskiego 3,
  tel. 999112

 • Straż Pożarna, ul. Kolejowa 25,
  tel. 998, 112, 91 328 06 80, 91 328 05 69

 • Straż Miejska, ul. Książąt Pomorskich 5,
  tel. 91 327 56 40

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Książąt Pomorskich 25,
  tel. 601 100 100

 • Pogotowie gazowe, G.EN. Operator Sp. z o.o.  

tel. 800 909 909


Mapa

OpenStreetMap & OpenLayers - Marker Example